ITM INDUSTRY EUROPE i MODERNLOG w Poznaniu 31.08-3.09.2021

Międzynarodowe Targi Poznańskie zapowiedziały w roku 2021 dwa duże wydarzenia targowe: ITM INDUSTRY EUROPE i Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog. Obie imprezy odbędą się w dniach  31.08-3.09.2021 roku w Poznaniu.

ITM INDUSTRY EUROPE to największe i najbardziej znaczące targi przemysłowe w tej części Europy, prezentujące światowe trendy zgodne z ideą Przemysłu 4.0.

Wydarzenie tworzą bogate ekspozycje wystawiennicze, liczne konferencje, debaty i szkolenia. Czterodniowy program ITM INDUSTRY EUROPE powstał w oparciu o wiedzę doświadczonych ekspertów. Targi wspierają kluczowe organizacje, stowarzyszenia  i instytucje branży przemysłowej. ITM INDUSTRY EUROPE to  miejsce spotkań i wymiany technologicznych doświadczeń liderów sektora innowacji.

ITM INDUSTRY EUROPE są obowiązkowym punktem w kalendarzu profesjonalistów poszukujących innowacji i zoptymalizowanych rozwiązań na miarę Przemysłu 4.0. Światowej klasy wystawcy, profesjonaliści z zakresu automatyzacji produkcji, metalurgii i obróbki metali, nowoczesne maszyny i technologie, liczne wydarzenia towarzyszące – to wszystko znajdziemy w ofercie targowej.

Więcej informacji o ITM INDUSTRY EUROPE: www.itm-europe.pl

W towarzystwie bloku targów ITM INDUSTRY EUROPE organizowane są Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog.

To wydarzenie uznawane jest za najważniejsze spotkanie sektora logistycznego i transportowego w Polsce. Stanowi okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w branży, aktualną ofertą firm, wymiany doświadczeń zawodowych i podjęcia rozmów handlowych.

Obszar tematyczny tegorocznych targów Modernlog odzwierciedla bieżące trendy rynkowe, prezentuje nowatorskie rozwiązań dla magazynów przyszłości oraz propozycje systemowe dla rynku e-commerce i omnichannel. Te kwestie zostaną omówione podczas organizowanej w ramach targów II edycji Konferencji Smart Warehouse. Wśród panelistów znajdą się praktycy branżowi, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach wdrożeniowych oraz przedstawią case studies.

Więcej o targach Modernlog: https://www.modernlog.pl/pl/Rejestracja na Konferencję Smart Warehouse: https://smartwarehouse.modernlog.pl/

Istnieje możliwość dofinansowania udziału w targach dla Członków Klastra LTPP w ramach realizowanych przez Klaster projektach POIR Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych : „UWE – Usługi wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra LTPP oraz „AUCHIN- AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów Klastra na rynkach perspektywicznych”.

Informacje ws dofinansowania i warunków uczestnictwa:

Marcin Wozbonowicz tel 780 094 481; e-mail: marcin.wozbonowicz@klasterlogtrans.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania PPK w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r.  i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa wskazuje  dobrowolność gromadzenia oszczędności w ramach programu. Każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie, przy czym będzie mogła zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane przez pracodawcę i uczestnika(pracownika) PPK z własnych środków:

  •  Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe . Pracodawca będzie mógł zadeklarować dodatkową dobrowolną wpłatę  w wysokości do 2,5%;
  •  Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika wyniesie co do zasady 2% wynagrodzenia. Uczestnik będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Wsparcie dla uczestników PPK ze strony państwa:

  •  jednorazowa wpłata : 250 zł dla każdego uczestnika PPK;
  •  coroczne dopłaty roczne: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.

Podmioty zatrudniające będą zobowiązane do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi.Więcej informacji na https://www.mojeppk.pl/

Szkolenia i pomoc w zakresie PPK deklaruje wiele firm, także członek Klastra LTPP – Benefit Consulting Sp. z o.o. Poniżej prezentacja szkoleniowa. Najbliższe szkolenia planowane są na 15.02 i 19.02 br, godz. 9.00 w aplikacji  Microsoft Teams.Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Zapraszamy do kontaktu: Marzena Bobrowska – Pełnomocnik Zarządu; tel 602217128;e-mail: marzena.boborowska@bca.com.pl

PPK – prezentacja szkoleniowa