Rada Krajowych Klastrów Kluczowych

7 marca 2024 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowych Klastrów Kluczowych.

W imieniu gospodarzy gości powitała p. Agata Wancio, Zastępca Dyrektora,Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, MRiT Głównym tematem spotkania było omówienie kryteriów w konkursie „Rozwój oferty klastrów dla firm” w ramach działania 2.17 FENG, realizowanego w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Poruszane były również kwestie związane z nowym katalogiem KKK oraz założeniami ewaluacji ich działalności. .

.Koordynatorzy KKK przedstawili na posiedzeniu Rady wspólne stanowisko w tej sprawie W spotkaniu obok reprezentantów klastrów wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Koordynatora Klastra LTPP reprezentował p. Marek Świeczkowski – Prezes Zarządu, Przewodniczący Klastra LTPP

W Polsce z tytułem Krajowego Klastra Kluczowego jest 20 klastrów.