Warsztaty Inteligentne Specjalizacje Pomorza

26 marca 2024 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie warsztatowe dedykowane  Inteligentnym Specjalizacjom Pomorza (ISP), zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego we współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Obecnie trwa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027, która niesie ze sobą nowe możliwości i szanse dla pomorskich podmiotów realizujących projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzących innowacje.

W 2015 roku zostały wybrane obszary ISP, w które region inwestuje środki europejskie przeznaczone na badania i rozwój.

Obszary te skupiły się wokół czterech poniższych specjalizacji:
– ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne
– ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
– ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie
– ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych

 

Ciągły postęp w obszarze innowacji i zmiana światowych trendów technologicznych wymusza potrzebę weryfikacji wybranych ISP. Właśnie tej tematyce były poświęcone warsztaty.  Klaster LTPP jako Krajowy Klaster Kluczowy jest założycielem i aktywnym uczestnikiem ISP-1 Technologie offshore i portowo-logistyczne.