Jubileusz Klastra LTPP

Dawno, dawno temu w dniu 16 lipca 2012 roku z inicjatywy sześciu Członków Założycieli zostało podpisane Porozumienie w sprawie powołania Konsorcjum Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe w Gdańsku.

Członkowie Założyciele Klastra LTPP 16.07.2012

Członkowie Założyciele: Port Lotniczy im, Lecha Wałęsy , Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Okmarit Sp. z  o.o. w Gdyni, Biuro Inwestycyjne RG w Gdańsku, Krajowy Instytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego Oddział w Gdańsku oraz Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o. powołali powiązanie kooperacyjne – Klaster LTPP w celu promowania współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem.

Członkowie Założyciele Klastra LTPP 16.07.2012

 

Klaster LTPP obchodzi w roku 2022 Jubileusz 10-lecia działalności.  Jest skutecznym partnerstwem  biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja. Koordynatorem Klastra LTPP jest Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp.z o.o . Od roku 2016 jako Krajowy Klaster Kluczowy szczególny nacisk kładzie na rozwój i promocję eksportu polskich firm na całym świecie.

Tytuł Krajowego Klastra Kluczowego 2019

Koordynator Klastra realizuje projekty proeksportowe dla swoich Członków  w ramach POIR 2.3.3, a także projekty międzynarodowe w ramach programów unijnych m.in. Horyzont 2020 czy Horyzont Europa.

W dniu dzisiejszym Klaster LTPP grupuje ponad 200 Członków – firm, uczelni, stowarzyszeń oraz instytucji otoczenia biznesu z całej Polski.

Śniadanie biznesowe Klastra LTPP z ROBOTEM

30 czerwca 2022  Klaster LTPP zorganizował w gościnnych progach Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku”Śniadanie biznesowe”.

Zebranych gości powitali p. Agnieszka Majewska – Dyrektor Biura, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika MŚP  oraz  p. Marek Świeczkowski- Przewodniczący Rady Klastra LTPP.

Podczas spotkania odbył się krótki pokaz możliwości robota współpracującego, cobota  UR3 i prezentacja na temat optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych w oparciu o przykłady z rynku przedstawiona przez p. Piotra Staneckiego, Dyrektora ds Rozwoju Sprzedaży z Universal Robots A/S Czech Branch. Coboty, dzięki swojej konstrukcji mogą znaleźć zastosowanie, w takich dziedzinach  jak pakowanie i paletyzacja, polerowanie i szlifowanie, spawanie czy obsługa maszyn CNC i wtryskarek. Jedną z cech cobota, która odróżnia go od robota przemysłowego, jest fakt, że może pracować bez konieczności wygradzania przestrzeni. Coboty są wyposażone  aż w 17 funkcji bezpieczeństwa.

Dyrektor ds. Sprzedaży FRIZO Sp. z o.o – p. Marcin Gozdyra przedstawił prezentację „Efektywność energetyczna zakładów przemysłowych – Jak zachować przewagę w czasach transformacji energetycznej (chłodniczej)? ” Transformacja chłodnicza pozwala na 30% redukcję zużycia energii i znaczne roczne oszczędności.

Na zakończenie spotkania  odbyło się wspólne śniadanie i networking. Pokaz robota odbył się w ramach promocji projektu Klastra LTPP realizowanego ze środków UE w ramach POIR Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.Projekt „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.”./Projekt CENTRUM 4.0/.