Misja Gospodarcza do Egiptu

W dniach 6-9 czerwca 2021 odbyła się Misja Gospodarcza do Egiptu zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. W wydarzeniu uczestniczyły firmy członkowskie Klastra LTPP w ramach projektu „Czas na Afrykę” realizowanego z POIR Poddziałanie 2.3.3

Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński wraz z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Grzegorzem Piechowiakiem przeprowadził konsultacje polityczne w egipskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Podczas misji została podpisana umowa o ramowej współpracy pomiędzy Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego (SCZone) i jej polskim odpowiednikiem w Katowicach – Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Celem ekonomicznym misji było nawiązanie kontaktów biznesowych, bezpośredni kontakt kontrahentów zagranicznych z polskimi firmami, pogłębienie wiedzy o rynku egipskim oraz szansach na rozwinięcie działalności eksportowej w tym regionie. Podczas dwudniowego wydarzenia Egyptian-Polish High-Tech Business Forum   miały miejsce spotkania B2B i B2G oraz Seminarium branżowe połączone z sesją networkingową. Odbyła się też wizyta w Strefie Ekonomicznej Kanału Sueskiego i spotkania branżowe  m.in. w Siemens, Saint Goban.

Polscy przedsiębiorcy, także Członkowie Klastra LTPP mieli okazję do promocji swoich firm, innowacyjnych pomysłów i produktów oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów gospodarczych z miejscowymi partnerami.

 

 

 

 

fot. KLTPP, MSZ

The Dubai Hotel Show

Od ponad 20 lat Targi The Hotel Show Dubai w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są jednym z najważniejszych wydarzeń w branży hotelarskiej w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Middle East and North Africa – MENA). W tym roku w szczególnych warunkach bezpieczeństwa sanitarnego z powodu COVID-19.

Wydarzenie odbyło się w dniach  31.05-02.06. 2021 w Dubai World Trade Centre, a Polska była krajem partnerskim. W polskim pawilonie znalazło się ponad 30 firm.

Targi są miejscem spotkań hotelarzy, dyrektorów generalnych, projektantów wnętrz, menedżerów F&B, zespołów front of house, którzy szukają dostępu do produktów, informacji i inspiracji.

Wydarzenie zgromadziło tysiące wystawców i odwiedzających z całego świata. Wśród nich znaleźli się polscy przedsiębiorcy,  producenci najnowszych produktów, usług, technologii dla branży hotelarskiej, także Członkowie Klastra LTPP : Viz-Art Automation, IMS Modular Sp z o.o ,   TMSS Tomasz Marek, Medium i AS Produkt. Część firm pojechała do Dubaju w ramach projektu „Czas na Afrykę” realizowanego przez Klaster LTPP z programu POIR 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

The Hotel Show Dubai 2021 są częścią programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w Światowej Wystawie Expo 2020, która odbędzie się w tym roku.

 

 

 

 

Fot. Medium, Hotel Show Dubai