Walne Zgromadzenie Klastra LTPP

W dniu 21 grudnia 2017 w sali Rady Miasta Gdańska  w Nowym Ratuszu odbyło się Jubileuszowe V Walne Zgromadzenie Klastra LTPP.
Na spotkaniu podjęte zostały Uchwały absolutoryjne podsumowujące rok 2016 oraz Uchwały wytyczające kierunki rozwojowe i długofalową strategię Klastra, w tym kontynuację KKK oraz internacjonalizacji.

Podczas spotkania podpisana została Umowa o współpracy pomiędzy  Klastrem LTPP i Prof. Konstantinem Szebeko Rektorem

Uniwersytetu w Pińsku na Białorusi. Członkowie Klastra otrzymali także  zaproszenie do złożenia wizyty na Forum Biznesu Białoruskiego w marcu 2018.

 

Porozumienie o Współpracy z Polskim Klastrem Edukacyjnym

W dniu 19 grudnia 2017 r.w siedzibie Klastra LTPP w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym gościli członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego. Celem spotkania było podpisanie Porozumienia o Współpracy  opartego na partnerskim współdziałaniu dla rozwoju obu Klastrów.

Porozumienie podpisali Koordynator PKE p. Witold Wiśniewski oraz Prezes KLTPP p.Marek Świeczkowski. W spotkaniu uczestniczyli: p.Dagmara Romanowicz, p.Alicja Gajlewicz, p.Wacław Ochota, p.Piotr Ochota, p.Marek Skurski, p.Jerzy Uziębło.