II Polskie Forum Tunelowe we Wrocławiu

Blisko 150 uczestników zgromadziła zakończona 22 stycznia 2020 we Wrocławiu Międzynarodowa Konferencja -II Polskie Forum Tunelowe, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy – członka Klastra LTPP.

fot.PKD

W dwudniowej konferencji wzięli udział przedstawiciele  jednostek administracji drogowej, uczelni technicznych, firm projektowych i wykonawczych, dostawców materiałów i urządzeń. Byli także przedstawiciele dwóch międzynarodowych organizacji: Światowego Stowarzyszenia Drogowe PIARC i Międzynarodowego Stowarzyszenie Tunelowe i Budownictwa Podziemnego ITA-AITES.

Podczas konferencji Wiceprezydent ITA-AITES prof. Arnold Dix przybliżył zebranym zapisy zawarte w wydanej w 2019 roku „Szmaragdowej Książce” przygotowanej wspólnie przez ITA-AITES i organizacje FIDIC. Zawiera ona warunki kontraktowe dla budowli podziemnych.

Na zaproszenie organizatora Stowarzyszenia PKD, w konferencji uczestniczył także p. Jerzy Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP.

Współpraca Klastra LTPP z HOLIDAY BOAT

17 stycznia 2020 w Gdańsku, na pokładzie katamaranu HB została podpisana ramowa Umowa o współpracy pomiędzy firmą Holiday Boat, Holiday Boat Turist i Holiday Boat Gdańsk a  ZNIK Sp.  z o.o – Koordynatorem Klastra LTPP.

Dokumenty podpisali p. Daniel Wałamaniuk , p. Urszula Chodorowska i p. Marcin Kurowski z ramienia Holiday Boat oraz p. M. Świeczkowski – Przewodniczący Klastra i p. J.Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra. W spotkaniu uczestniczyli p. Anna Popowicz z Holiday Boat i  p. Zbigniew Deinrych –Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Pływających Jednostek Elektrycznych Klastra LTPP.

Firma Holiday Boat powstała się na terenie Augustowa w 2011 roku. Rozwijający się w tym miejscu przemysł stoczniowy, umożliwił stworzenie katamaranów, które stały się znane szeroko w świecie. Łodzie spełniają wszystkie wymagania znaku CE, dodatkowo zaś, jako jedyne w Europie, mają  certyfikat CE na pokład słoneczny.  Dzięki swej uniwersalności  sprawdzają się jako statki pasażerskie, autobusy wodne, miejsce szkoleń, prezentacji, spotkań biznesowych oraz imprez okolicznościowych. Wszystkie jednostki mają napęd elektryczny lub hybrydowy oraz opcjonalne doładowanie napędu w postaci baterii solarnych. Holiday boat projektuje i  buduje statki oraz realizuje rejsy pasażerskie.