Polsko -Afrykańskie Forum Gospodarcze w Dubaju

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze -międzynarodowe wydarzenie zorganizowane w ramach programu gospodarczego Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai odbyło się w dniu 28 marca 2022.

Główne cele Forum to prezentacja polskich osiągnięć, know-how i technologii oraz  nawiązanie współpracy z partnerami gospodarczymi z krajów afrykańskich.

 

Podczas Forum, przedstawiciele Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zaprezentowali potencjał inwestycyjny Polski. Uczestnicy Forum mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi dostępnych zachęt inwestycyjnych i klimatu inwestycyjnego odwiedzając stoisko obsługiwane przez Centrum Inwestycji.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele delegacji państwowych oraz przedsiębiorcy z Polski, z Afryki i Bliskiego Wschodu. Wśród uczestników znalazły się  firmy członkowskie Klastra LTPP w ramach projektu „ZEA -Wsparcie eksportu dla członków Klastra LTPP”, realizowanego przez Klaster z POIR 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Polski pawilon zajął pierwsze miejsce w kategorii dużych pawilonów w konkursie World Expo Awards organizowanym od 30 lat przez EXHIBITOR Magazine. W kategorii bardzo dużych pawilonów wygrała Arabia Saudyjska, w średnich Szwajcaria, a w małych Vision Pavilion. Pawilon Polski na Expo 2020Dubai. W przygotowania Polski do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaangażowało się  jest wiele firm , które dołączyły do Programu Partnerskiego m.in . LUG LIGHT FACTORY – firma członkowska naszego Klastra, wiodący europejski producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych.

https://expo.gov.pl/?lang=pl

fot.VIPS

Misja Gospodarcza do USA

W dniach 4-13 marca 2022 odbyła się Misja Gospodarcza Członków Klastra LTPP do Miami na Florydzie. Misja została zorganizowana we współpracy z Klastrem COP oraz Izbą Zaangażowanego Biznesu.

Podczas misji uczestnicy zapoznali się z założeniami polskiego hubu biznesowego AmberRoute w Fort Lauderdale. Odbyły się także liczne spotkania branżowe oraz rozmowy z kluczowymi organizacjami biznesowymi z Florydy,partnerami amerykańskimi oraz władzami Broward County i Fort Lauderdale.

Członkowie misji wzięli udział w  Targach Air Cargo Americas&Supply Chain Americas w Miami Airport & Convention Center.

 

W misji uczestniczyło 11 firm – Członków Klastra LTPP: COMEST, CIECIERA BTC Sp. z o.o, BHM Sp. z o.o, ZIMOCH Sp. z o.o, AGENCJA HANDLU, HONYA EURPPE Sp. z o.o,,DP LOGISTICS Sp. z o.o, KLASTER COP, PANGEA LOGISTICS Sp. z o.o, BYSEWO KOLOR Sp. z o.o, NEW LIFE, w ramach projektu „AUCHIN- AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów Klastra LTPP na rynkach perspektywicznych”, realizowanego z POIR 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

fot. HONYA,FortL