Walne Zgromadzenie Klastra LTPP

W dniu 18 grudnia 2018 w Sali Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Klastra LTPP, z udziałem licznie przybyłych  gości, członków Klastra oraz nowo przyjętych firm.

Spotkanie poświęcone podsumowaniu działalności było też okazją do zaprezentowania realizowanych projektów  Klastra LTPP m.in prezentacji  projektów  „IME Postaw na eksport” i „ AKE Akcelerator Eksportu”  oraz międzynarodowego projektu ELMAR realizowanego z udziałem członków Klastra LTPP z programu INTERREG Południowy Bałtyk.

Przedstawione zostały  planowane  na najbliższe lata Misje Gospodarcze, w tym Misja do Miami USA na Targi Floryda Supply Chain ,WORLD EXPO 2020 w Dubaju oraz Wizyta Delegacji Uniwersytetu w Pińsku. Był też czas dla nowych członków Klastra i zapoznania z ich działalnością.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polsko -Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Gdańsku oraz Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Na zakończenie podpisano  List Intencyjny pomiędzy Klastrem LTPP a Klastrem COP w sprawie  ustanowienia korytarza handlowego Polska – Floryda „Amber Route”.