General Meeting projektu Intermodel EU Barcelona

W dniach 12-14 marca 2018, w Barcelonie odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu INTERMODEL EU realizowanego  w ramach programu H2020. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań na półmetku realizacji projektu.       

Podczas spotkania wszyscy partnerzy a także lider projektu IDP przedstawili sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań i postępów w projekcie .Klaster LTPP reprezentowany był przez p. Donatę Strycharczyk i p. Martę Szalecką. Na przykładzie terminala Melzo zaprezentowano  też model BIM jako technologię przyszłości.

Więcej o projekcie Intermodel na http://www.intermodeleu.eu/

Fot. CENIT

Śniadanie Ekonomiczne Ebury i Klastra LTPP

W dniu 1 marca 2018, w hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront na Śniadaniu Ekonomicznym zorganizowanym przez Klaster LTPP i fimę Ebury,spotkali się przedstawiciele Klastra  oraz zaproszeni goście, pomorscy przedsiębiorcy.
Podczas spotkania eksperci firmy Ebury z Warszawy podzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym w aktualnym otoczeniu
gospodarczym. Była też okazja do zaprezentowania projektów Klastra – IME i Akcelerator Eksportu Klastra LTPP.
Poruszane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości, szczególnie omawiane możliwości wyjazdów na dofinansowane zagraniczne Misje Gospodarcze i aktualne instrumenty wsparcia eksportu
Wybrane tematy spotkania:
*Czynniki ekonomiczne wpływające na kursy walutowe w 2018 roku.
*Rozliczenia finansowe i ryzyko kursowe w handlu zagranicznym
*Jak skutecznie pozyskać dotację na promocję eksportu z projektów IME i Akcelerator Eksportu Klastra LTPP

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.