Klaster LTPP na FACADE EXPO – Międzynarodowe Targi Elewacji i Termomodernizacji.

W dniach 28-30 listopada 2023 w Ptak Expo Nadarzyn odbyły się Targi FACADE EXPO – Międzynarodowe Targi Elewacji i Termomodernizacji. Stoisko Klastra LTPP cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

W ostatnich latach branża elewacyjne i termomodernizacyjna zrobiła znaczący krok w rozwoju. Jest to spowodowane korzystną koniunkturą gospodarczą, która wymusiła na użytkownikach szukanie energooszczędnych rozwiązań i korzystania z nowych systemów oraz innowacji.

Wśród wystawców znaleźli się liderzy branży oraz eksperci biznesu, którzy wystąpili podczas Kongresu Branży Elewacyjnej, gdzie można było zdobyć cenną wiedzę o nowościach, środowisku biznesowym, perspektywach na nadchodzące miesiące i największych wyzwaniach, z którymi mierzy się  cały sektor.

Stoisko Klastra LTPP odwiedzili liczni goście, a także Członkowie Klastra. Podczas Targów na klastrowym stoisku zaprezentowane zostały także dwa aktualne projekty Klastra LTPP:

Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.”. / Projekt CENTRUM 4.0 o tematyce robotycznej i dronowej /

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.

– „E-BOOST” Międzynarodowe partnerstwo na rzecz rozwoju elektromobilności tzw. EUROCLUSTER

XVIII Gala Nagród Orłów Pomorskich 2023

24 listopada 2023 w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala Nagród Orły Pomorskie 2023 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Laureatami Orła Pomorskiego zostają znane i szanowane osoby, firmy, organizacje Pomorza, których działalność spotyka się ze społeczną aprobatą i uznaniem. Statuetki otrzymują najlepsi z najlepszych w różnych dziedzinach pomorskiego życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, sportowego.

Wśród wyróżnionych znalazły się firmy członkowskie Klastra LTPP OSK POLDEK, Politechnika Gdańska i Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy. Statuetki odebrali p. Dagmara Romanowicz – Prezes POLDEK, dla której laudację wygłosił p. Jerzy Uziębło, Wiceprzewodniczący Klastra LTPP,  p.Krzysztof Wilde – Rektor PG oraz p.Tomasz Kloskowski-Prezes Zarządu Portu Lotniczego.

Nagrody wręczane są  następujących kategoriach:
• Orła Pomorskiego Innowacyjności
• Orła Pomorskiego Ekologii
• Orła Pomorskiego Społecznej Odpowiedzialności
• Orła Pomorskiego Nowych Inwestycji
• Orła Pomorskiego Dobroczynności
• Honorową statuetkę Orła Pomorskiego
• Orła Pomorskiego Laureata Laureatów – nagrodę przyznawaną przez dotychczasowych laureatów jednemu z wcześniej wyróżnionych.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Fot. Andrzej Basista

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.