PROGRAM POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH

PROGRAM POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH

Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe w Gdańsku

PROGRAM POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW  ZAGRANICZNYCH

Klaster LTPP, ze statusem Krajowego Klastra Kluczowego nadanym przez Ministerstwo Rozwoju RP od roku 2012 aktywnie włącza się w procesy rozwoju gospodarczego Polski.

Obecnie największym wyzwaniem jest zapewnienie dla Firm odpowiedniej kadry pracowniczej.

Wobec braków odpowiednich pracowników na rynku pojawiają się szanse na pozyskanie cennego personelu z krajów takich jak Białoruś, Ukraina oraz Mołdawia.

Klaster LTPP , wspólnie z partnerami zagranicznymi, Agencjami Pośrednictwa Pracy dysponuje możliwością pozyskania dla uczestników programu odpowiednich, wykwalifikowanych  pracowników a także przeprowadza zaawansowane szkolenia dla działów kadr oraz szkolenia językowe.

Program Rozwoju skierowany jest szczególnie do branży produkcyjnej, logistycznej i transportowej, sektora stoczniowego, polskich eksporterów a także bursztynników, przemysłu maszynowego, chemicznego, biur konstrukcyjnych, kosmetyków oraz technologii związanych z ochroną środowiska.

W ramach programu Klaster oferuje następujące usługi:

  1. Pozyskanie pracowników zagranicznych według zapotrzebowania firm
  2. Zorganizowanie szkoleń specjalistycznych dla działów kadr dotyczących zasad zatrudniania pracowników z zagranicy
  3. Organizacja szkoleń językowych dla pracowników zagranicznych

Korzyści z udziału w Programie:

  • obniżenie kosztów pracy  dla pracodawców
  • zapewnienie płynności zatrudnieniowej w firmach
  • wykorzystanie programów Unii Europejskiej dla wsparcia biznesu
  • kontakty bezpośrednie z władzami szczebla rządowego i samorządowego, w tym z Powiatowymi Urzędami Pracy, Strażą Graniczną, Urzędami Gmin

Udział w Programie jest bezpłatny.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na podany adres mailowy pracownicy@klasterlogtrans.pl

Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe
80-172 Gdańsk
ul. Trzy Lipy  3

pracownicy@klasterlogtrans.pl
tel  517 297 697

Spotkanie Grupy Roboczej Klastra LTPP ds Elektrycznych Jednostek Pływających

W dniu 30 sierpnia br. w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym spotkała się Grupa Robocza Klastra LTPP ds Elektrycznych Jednostek Pływających.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele uczelni wyższych: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, a także firmy StoGda Ship Design & Engineering, którzy wraz  z Klastrem LTPP zaangażowali się w projekt „elektryfikacji” Zatoki Gdańskiej.

W programie spotkania znalazły się następujące tematy:

  •     Omówienie możliwości oraz warunków przystąpienia do Międzynarodowego Programu ‘Interreg South Baltic’,
  •     Dyskusja dotycząca planów realizacji zaprojektowania i budowy elektrycznych jednostek pływających w rejonie Zatoki Gdańskiej
  •     Utworzenie Partnerstwa Międzynarodowego w oparciu o Polskich Partnerów projektów ELMAR i GOSPOSTRATEG.

Zarówno potencjał jak i doświadczenie polskich firm w tej dziedzinie jest znaczące.

Nowoczesny hybrydowy prom ELEKTRA otrzymał  w  roku 2018 międzynarodową nagrodę „Ship of the Year”. Prom został zaprojektowany przez członka Klastra LTPP – biuro projektowe StoGda i zbudowany w stoczni CRIST w Gdyni. Wszyscy obecni wyrazili wolę współpracy i włączenia się w dalsze działania grupy .

 

fot. gospodarkamorska.pl, KLTPP

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.