Centrum Badawczo-Rozwojow FRIZO

Wczesną wiosną rozpoczęto prace budowlane w Miszewku k/Gdańska, gdzie powstaje innowacyjne Centrum B+R Frizo Sp.. z o.o Członka Klastra LTPP.Projekt dofinansowano z Funduszy Europejskich.

Jak przyznaje Sławomir Kubiczek – Prezes Zarządu Frizo Sp. z o.o. „W powstającym obiekcie zostanie opracowana nowatorska linia produkcyjna do budowy Kontenerowych Maszynowni Chłodniczych (KMCh) wykorzystująca jako media robocze naturalne czynniki chłodnicze.
Technologie cechuje innowacyjność w skali świata. Dzięki tej inwestycji, realizacja energooszczędnych i innowacyjnych rozwiązań nabierze jeszcze szybszego tempa. Ponadto zostanie stworzona Akademia Frizo, w której będziemy mogli kształcić przyszłe kadry inżynierskie, nie tylko na nasze potrzeby, ale również dla naszych partnerów biznesowych.
Obszar B+R to miejsce w firmie gdzie, rodzą się najbardziej wymagające koncepcje inżynieryjne.
Urządzenia przechodzą rygorystyczne testy jakościowe na wszystkich etapach produkcji dla pewności spełnienia najwyższych standardów rynkowych. Ciągła analiza parametrów technicznych przez innowacyjne oprogramowanie, dobór komponentów najwyższej jakości, ciągły proces testów oraz
nadzór profesjonalnego zespołu inżynieryjnego Frizo, pozwala mieć pełne zaufanie do proponowanych rozwiązań.
Spełnienie najwyższych standardów odnośnie minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, najwyższej efektywności energetycznej rozwiązań oraz ustalone zasady współpracy ze społecznością lokalną dopełniają obrazu tego wyjątkowego miejsca.”

Budowa centrum B+R będzie skutkować rozbudową powierzchni produkcyjnej Frizo do 10.000 m2.
Dzięki tej inwestycji firma staje się największą jednostką produkcyjną przemysłowych rozwiązań chłodniczych oraz pomp ciepła w Polsce i regionie. Biuro projektowo-konstrukcyjne, działy kontroli jakości i certyfikacji, dział monitoringu i automatyki przemysłowej dopełniają obrazu tego wyjątkowego obiektu.

Otwarcie CBR Frizo planowane jest na koniec roku. Wartość projektu wynosi ponad 11 mln złotych.
Inwestycję dofinansowywano z Funduszy Europejskich w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022

26 kwietnia 2023 w Radisson Blu Centrum Hotel Warszawa, odbyła się Konferencja podsumowująca Benchmarking klastrów Polsce – edycja 2022 pn. „Współpraca? Czy to się opłaca?”, zorganizowana przez PARP.

Wydarzenie  poświęcone było podsumowaniu współpracy w klastrach i klastrów z otoczeniem, tj. w regionie, kraju czy na rynku Europejskim oraz kondycji polskich klastrów, ich otwartości i gotowości na dynamicznie zachodzące zmiany w gospodarce. Zaprezentowano wyniki badania benchmarkingowego klastrów obejmujące lata 2020-2021, pokazujące jak krajowe klastry radziły sobie w pandemii Covid-19, w zestawieniu z wynikami z lat 2018-2019 oraz dobre praktyki wybranych klastrów, słabe i mocne strony  oraz ich pozycję na świecie.

Spotkanie otworzyło wystąpienie p.Marka Przeora (Team Leader, Departament Networks & Governance, DG GROW KE) w związku z 30  Rocznicą Wspólnego Rynku, nt. dotychczasowej roli klastrów i wyzwań przed nimi stojących na Wspólnym Rynku oraz p.Agaty Wancio (Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii), dotyczącego „Polityki klastrowej w Polsce”. Klaster LTPP reprezentowany był na Konferencji przez p.Jana Kordasiewicza – Wiceprezesa ZNIK Sp z o.o.

Bardzo ciekawą okazała się prelekcja kanadyjskiej ekspertki p. Danielle Arsenault z obszaru polityki klastrowej na temat kanadyjskich superklastrów innowacyjnych. D. Arsenault kieruje zespołem polityki strategicznej i partnerstwa programu Global Innovation Clusters i skupia się na pomaganiu klastrom we wzmacnianiu sieci między sektorem prywatnym, środowiskiem akademickim i rządami.
W tym kontekście  środowisko klastrów w Polsce jawi się jako bardzo zróżnicowane, a klastering to ciągłe wyzwania. Polskie klastry budują wewnątrz łańcuchy wartości oraz włączają się w krajowe i zagraniczne partnerstwa, wpasowują się w regionalne i krajowe Inteligentne Specjalizacje, przede wszystkim jednak kreują innowacje i współpracę międzynarodową.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.