Projekt IME

Czym jest IME?

Nr projektu: POIR .02.03.03.-22-0001/16-00

„Intermodal, multimodal, electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe”, w skrócie IME, to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest profesjonalna internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra.
Za realizację odpowiada Klaster Logistyczno Transportowego Północ-Południe z Gdańska, jedyny w Polsce Krajowy Klaster Kluczowy skupiający firmy, instytucje i ośrodki naukowe z branży TSL, nowych technologii, gospodarki morskiej, elektromobilności.

Na co można uzyskać nawet 300 tyś. bezzwrotnego dofinansowania?

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na następujące działania: udział w targach i misjach gospodarczych, organizację programów szkoleniowych, współpracę międzynarodową, udział w kongresach, konferencjach, doradztwie związanym ekspansją międzynarodową, jak również na promocję i marketing w ramach inicjatywy klastrowej.

Jak aplikować o środki?

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w projekcie nie muszą przechodzić skomplikowanej procedury aplikacyjnej. Cały proces odbywa się bez zbędnych formalności, składania wniosków oraz czekania na wyniki konkursu. Wystarczy skontaktować się z biurem projektowym, przedstawić potrzeby przedsiębiorstwa i podpisać umowę.

Poziomy dofinansowania.

Mikro i małe przedsiębiorstwo – 80% dofinansowania.
Średnie przedsiębiorstwo – 70% dofinansowania.
Duże przedsiębiorstwo – 50% dofinansowania

Budżet projektowy firmy ustalany jest indywidualnie, w zależności od przedstawionego kosztorysu Działań Eksportowych (misji, targów itp.) i może wynosić nawet 300 000 PLN.

Dlaczego warto przystąpić do projektu?

  • Szeroki wachlarz wsparcia.
  • Wysoki poziom dofinansowania.
  • Czas! Możliwa natychmiastowa realizacja projektu.
  • Brak konieczności aplikowania w konkursie.
  • Uproszczone zasady rozliczania projektu (brak konieczności angażowania dodatkowych pracowników).
  • Brak ograniczeń terytorialnych (przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność na terytorium RP).
  • Doświadczony zespół projektowy.

Uwaga! Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie? Napisz do nas: ime@klasterlogtrans.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://www.projekt-ime.pl/

Załączniki:
1. Koszty kwalifikowane i wskaźniki
2
. Prezentacja projektu

Projekt realizowany z funduszy unijnych w ramach POIR 2014-2020.,Poddziałanie 2.3.3,.Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

IME

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.