Polsko -Afrykańskie Forum Gospodarcze w Dubaju

Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze -międzynarodowe wydarzenie zorganizowane w ramach programu gospodarczego Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai odbyło się w dniu 28 marca 2022.

Główne cele Forum to prezentacja polskich osiągnięć, know-how i technologii oraz  nawiązanie współpracy z partnerami gospodarczymi z krajów afrykańskich.

 

Podczas Forum, przedstawiciele Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zaprezentowali potencjał inwestycyjny Polski. Uczestnicy Forum mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi dostępnych zachęt inwestycyjnych i klimatu inwestycyjnego odwiedzając stoisko obsługiwane przez Centrum Inwestycji.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele delegacji państwowych oraz przedsiębiorcy z Polski, z Afryki i Bliskiego Wschodu. Wśród uczestników znalazły się  firmy członkowskie Klastra LTPP w ramach projektu „ZEA -Wsparcie eksportu dla członków Klastra LTPP”, realizowanego przez Klaster z POIR 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Polski pawilon zajął pierwsze miejsce w kategorii dużych pawilonów w konkursie World Expo Awards organizowanym od 30 lat przez EXHIBITOR Magazine. W kategorii bardzo dużych pawilonów wygrała Arabia Saudyjska, w średnich Szwajcaria, a w małych Vision Pavilion. Pawilon Polski na Expo 2020Dubai. W przygotowania Polski do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaangażowało się  jest wiele firm , które dołączyły do Programu Partnerskiego m.in . LUG LIGHT FACTORY – firma członkowska naszego Klastra, wiodący europejski producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych.

https://expo.gov.pl/?lang=pl

fot.VIPS