XVIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz XIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii

Już od osiemnastu lat, przez tradycyjnie dwa marcowe dni w Targach Kielce króluje tematyka ściśle powiązania z energetyką, elektrotechniką oraz energią odnawialną. XVIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia to miejsce, w którym corocznie blisko 100 firm prezentuje urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, najnowsze technologie armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem czy kotłowni opalanych biomasą. Stoiska wypełnia sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją tych już istniejących.

Targi ENEX, odbędą się w Kielcach
w dniach 5 – 6 marca 2015.

10850128_726017580827595_4821268220025614378_n

Inauguracyjna Sesja Rady Miasta Gdańska

W Ratuszu Głównomiejskim w Gdańsku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta Gdańska kadencji 2014-2018 z udziałem przewodniczącego Rady Klastra Marka Świeczkowskiego i Wice przewodniczącego Sławomira Niecko.

Na sesji w obecności prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, odbyło się ślubowanie radnych oraz wybór przewodniczącego i wice przewodniczących rady miejskiej.

Przewodniczącym ponownie został wybrany Bogdan Oleszek. Podczas wystąpień Wice Wojewoda Pomorski P. Michał Owczarczak oraz prezydent Adamowicza podkreślili wagę samorządów dla rozwoju województwa pomorskiego.

Inauguracyjna sesja RM list 2014 019 Inauguracyjna sesja RM list 2014 021 Inauguracyjna sesja RM list 2014 023 Inauguracyjna sesja RM list 2014 025

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.