Spotkanie Partnerów projektu Intermodel w Espoo, Finlandia

W dniach 5-6 marca 2019 w Espoo w Finlandii, odbyło się 5 spotkanie partnerów w międzynarodowym projekcie INTERMODEL realizowanym z udziałem Klastra LTPP w programie Horyzont 2020.

 

Dwudniowe spotkanie w Helsinkach pozwoliło na zebranie dotychczasowych doświadczeń, prezentacje poszczególnych partnerów, relacje z wykonanych zadań oraz przegląd projektu i podsumowanie działań projektowych w raportach przedstawionych przez Lidera projektu IDP.  Fiński partner i gospodarz spotkania  p.Janne Porkka pokazał „VTT Creation Lab” – wprowadzenie do wirtualnej przestrzeni, zaprezentowano też demo platformy integracyjnej.

Przedstawiciele pozostałych partnerów omówili funkcjonowanie technologii BIM w terminalach włoskich. Reprezentant Klastra p.Marcin Wozbonowicz przedstawił zrealizowane działania w Intermodelu w zakresie rozpowszechniania  i komunikacji. Uczestnicy spotkania podkreślili zaangażowanie wszystkich partnerów i wysoki poziom zaawansowania prac B+R.

 

 

 

 

Fot. Janne Porkka