Wszystkie wpisy, których autorem jest klasterlogtrans.pl

NOWOROCZNA LAMPKA SZAMPANA POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu 10 stycznia 2018 roku w Wielkiej Sali Wety  Ratusza Głównego Miasta Gdańska na tradycyjnej Noworocznej Lampce Szampana spotkali się Pomorscy Przedsiębiorcy.

W tym wyjątkowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Pomorza, świata nauki, kultury, polityki, biznesu, mediów, sportu oraz partnerzy zagraniczni. , a także członkowie Klastra LTPP – p. Marek Świeczkowski, p. Zbigniew Deinrych, p. Tomasz Kundzicz, p. Sławomir Niecko.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalną Izbę Pomorza , Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” i Pomorską Izbę Rzemieślniczą,

Walne Zgromadzenie Klastra LTPP

W dniu 21 grudnia 2017 w sali Rady Miasta Gdańska  w Nowym Ratuszu odbyło się Jubileuszowe V Walne Zgromadzenie Klastra LTPP.
Na spotkaniu podjęte zostały Uchwały absolutoryjne podsumowujące rok 2016 oraz Uchwały wytyczające kierunki rozwojowe i długofalową strategię Klastra, w tym kontynuację KKK oraz internacjonalizacji.

Podczas spotkania podpisana została Umowa o współpracy pomiędzy  Klastrem LTPP i Prof. Konstantinem Szebeko Rektorem

Uniwersytetu w Pińsku na Białorusi. Członkowie Klastra otrzymali także  zaproszenie do złożenia wizyty na Forum Biznesu Białoruskiego w marcu 2018.