Wsparcie klastrów w Województwie Pomorskim

Wraz z nową perspektywą finansową 2021-2027 Samorząd Województwa Pomorskiego zatwierdził dokumenty strategiczne mające dać nowy impuls dla działań regionu – Strategię Województwa do 2030 roku, Regionalny Program Strategiczny w obszarze gospodarki oraz pod koniec ubiegłego roku – Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

W związku z tym 6 października 2023  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie dotyczące nowych możliwości  wsparcia dla klastrów oraz przedsiębiorców, w tym  w obszarze innowacyjności, B+R, tak by nowe narzędzia wpłynęły na rozwój firm oraz zwiększenie konkurencyjności regionu. Szczególnie ważne jest podniesienie pozycji Pomorza w rankingach europejskich, które w Regional Innovation Scoreboard 2023 zajmuje odległą  pozycję 187 na 239 regionów.

Na początku przyszłego roku planowane jest  uruchomienie projektu Smart Green Progress, który będzie miał na celu m.in. wsparcie animacji Inteligentnych Specjalizacji oraz klastrów pomorskich.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pomorskich przedsiębiorstw, start-upów oraz klastrów, w tym reprezentanci Klastra LTPP p.Jerzy Uziębło – Wiceprzewodniczący Rady oraz p.Marcin Wozbonowicz – kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych, którzy  zgłosili w imieniu naszej organizacji swoje uwagi i propozycje innowacyjnych rozwiązań dot.transportu morskiego opartego o napędy wodorowe.

Prezentacja spotkanie 05102023