Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023

W dniach 19-20 października 2023 w Uniejowie odbyła się 8  edycja Forum Inteligentnego Rozwoju – „Kongres Projektów Przyszłości Uniejów 2023” z udziałem Klastra LTPP reprezentowanego przez Przewodniczącego – Marka Świeczkowskiego. W Kongresie uczestniczyły również uczelnie – Członkowie Klastra Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Forum Inteligentnego Rozwoju od 2016 roku tworzą osoby i organizacje wprowadzające lepsze rozwiązania w swojej dziedzinie, których praca wpływa na rozwój gospodarczy oparty na wiedzy i innowacjach. Uczestnicy każdej edycji kongresu technologicznego wykorzystują kreatywne myślenie i sztukę innowacji do podniesienia jakości życia, czyniąc świat lepszym miejscem.

Podczas kongresu zaprezentowano m.in trendy rozwoju i innowacje w branży TSL, przemyśle lotniczym i kosmicznym, technologie przyszłości, innowacyjne procesy i technologie w przemyśle, polską strategię wodorową, energooszczędne i inteligentne budownictwo, zastosowanie sztucznej inteligencji, rolę gospodarki o obiegu zamkniętym, globalne trendy w sektorze rolno-spożywczym, inteligentny rozwój dla zdrowia, cyfrową transformację o jej znaczenie, rolę własności intelektualnej, siłę kobiet w biznesie.

Po części merytorycznej pierwszego dnia 8. Forum Inteligentnego Rozwoju  organizatorzy zaprosili na Night of Networking – czas swobodnych rozmów z innowatorami i  okazji do poszerzenia kontaktów.

Gmina Uniejów – współorganizator 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 – to lider na polu wykorzystania źródeł odnawialnych w sektorze municypalnym. Miasto jest też przykładem realizacji celów inteligentnego rozwoju. Działania Uniejowa to przykład na to, jakie korzyści dzięki realizacji konkretnych projektów zyskać mogą mieszkańcy.

Zwieńczeniem 8. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023 była uroczysta Gala, w takcie której  wręczone zostały statuetki i certyfikaty „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju”, nagrody „Naukowiec Przyszłości” oraz nagrody „R&D Impact”