Spotkanie w Gdańskiej Szkole Wyższej

5 października 2023 w siedzibie Gdańskiej Szkoły Wyższej – Członka Klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe  odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Klastra LTPP z władzami uczelni.

W spotkaniu uczestniczyli Rektor GSW prof. nadzw. dr inż. Wioleta Mikołajczewska, Kanclerz doc. Alicja Wesołowska oraz  Dziekan Wydziału Nauk Inżynierskich dr inż. Andrzej Michalak. Klaster reprezentował p.Marek Świeczkowski – Przewodniczący Rady Klastra oraz p.Marcin Wozbonowicz – kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych. Wizyta dotyczyła strategii rozwoju współpracy naukowej oraz dydaktycznej pomiędzy uczelnią GSW a Klastrem LTPP.

Podczas spotkania zaprezentowany został  projekt E-BOOST realizowany w partnerstwie międzynarodowym z udziałem koordynatora Klastra LTPP w ramach programu UE Single Market Programme (SMP) – EUROCLUSTERS (SMP-COSME-2021-CLUSTER).

Odbyła się także prezentacja możliwości drona DJI Matrice w ramach projektu CENTRUM 4.0 realizowanego przez koordynatora Klastra LTPP , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR  2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.