Kick-off meeting projektu ELMAR, Greifswald, Niemcy

W dniach 6-8 listopada 2017 w  Greisfwaldzie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność międzynarodowego projektu ELMAR, którego celem  jest promocja elektromobilności oraz wspieranie MŚP z regionu południowego Bałtyku.

Główne obszary zainteresowań  to międzynarodowe  łańcuchy dostaw oraz rynki sprzedaży statków, łodzi i jachtów także   z napędem elektrycznym.

Wśród partnerów z Niemiec, Danii, Litwy znaleźli się członkowie Klastra LTPP – Politechnika Gdańska i Instytut Elektrotechniki.

ELMAR to forum biznesowe otwarte dla przemysłu transportowego, logistycznego,

stoczniowego oraz  innych organizacji i przedsiębiorstw zainteresowanych technologią, projektowaniem e-statków  oraz ich praktycznemu zastosowaniu. Ta tematyka jest szczególnie bliska i ważna dla Klastra LTPP. W kick-off meetingu projektu wzięli udział   p. Jerzy Uziębło, p. Zbigniew Deinrych  oraz przedstawiciele PG p. Marcin Forkiewicz i IEL p.Leszek Wolski.

 

Spotkanie Ministrów Transportu – Polska liderem porozumienia

25 października ministrowie transportu Europy Środkowej, Wschodniej i Chin spotkali się  w Warszawie na PGE Narodowym  w ramach porozumienia 16+1. Dyskusja toczyła się wokół  szeroko rozumianego transportu oraz intermodalności jako gwarancji dla rozwoju gospodarek światowych.

Podczas spotkania zainaugurowany został Sekretariat ds. Morskich „16+1″, funkcjonujący przy MGMiŻŚ, którego celem jest wsparcie współpracy pomiędzy portami morskimi oraz promowanie działań podejmowanych przez te podmioty.

Spotkanie otworzył Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Premier RP Beata Szydło.
Podczas spotkania obecni byli reprezentanci wszystkich największych portów  –  Ryga, Kłajpeda, Gdańsk, Gdynia, Szczecin,Świnoujście, Bar, Rjeka, Ploce, Zadar, Koper czy Konstanca.Nie zabrakło też przedstawicieli polskiego i zagranicznego biznesu związanego z gospodarką morską i żeglugą śródlądową oraz organizacji dla których ważne są zagadnienia transportu intermodalnego. Wśród uczestników znaleźli się członkowie Klastra LTPP – ekipa filmowa portalu gospodarkamorska.pl , która relacjonowała dla nas pierwszy dzień wydarzenia.

To prestiżowe wydarzenie stało się  niepowtarzalną okazją do promocji polskich rozwiązań w obszarze gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej a także innowacyjności transportu morskiego, kolejowego i lotniczego.

 

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.