Wybory do Rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza-ISP1 Technologie offshore i portowo-logistyczne.

W dniu 22 marca 2019 odbyły się wybory do Rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza – Technologie offshore i portowo-logistyczne.

W Gdańskim Inkubatorze Starter zaprezentowali się kandydaci, którzy mają wizję i pomysły na aktywizację działań w województwie pomorskim w takich obszarach jak:

a) uniwersalne konstrukcje i technologie do eksploatacji zasobów morza;
b) pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim i przybrzeżnym;
c) urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza;
d) nowatorskie sposoby i technologie wykorzystania unikatowych naturalnych związków produkowanych przez organizmy morskie;
e) technologie, urządzenia i procesy służące poprawie bezpieczeństwa i efektywności usług transportowo-logistycznych w portach i na ich zapleczu i przedpolu.

W skład 15 osobowej Rady ISP 1 weszło 9 przedstawicieli biznesu i 6 przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, w tym Klastra LTPP który zgłosił dwóch kandydatów p. Jerzego Uziębło Wiceprzewodniczącego Klastra LTPP oraz p. Zbigniewa Deinrycha reprezentującego Polską Żeglugę Elektryczną Sp. z o.o. Przewodniczącą Rady została wybrana p. Jowita Zielinkiewicz z ZMP Gdańsk, Wiceprzewodniczącym p. Maciej Krzesiński z ZMP Gdynia, a Sekretarzem  p. Tomasz Szymczak z Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Spotkanie Partnerów projektu Intermodel w Espoo, Finlandia

W dniach 5-6 marca 2019 w Espoo w Finlandii, odbyło się 5 spotkanie partnerów w międzynarodowym projekcie INTERMODEL realizowanym z udziałem Klastra LTPP w programie Horyzont 2020.

 

Dwudniowe spotkanie w Helsinkach pozwoliło na zebranie dotychczasowych doświadczeń, prezentacje poszczególnych partnerów, relacje z wykonanych zadań oraz przegląd projektu i podsumowanie działań projektowych w raportach przedstawionych przez Lidera projektu IDP.  Fiński partner i gospodarz spotkania  p.Janne Porkka pokazał „VTT Creation Lab” – wprowadzenie do wirtualnej przestrzeni, zaprezentowano też demo platformy integracyjnej.

Przedstawiciele pozostałych partnerów omówili funkcjonowanie technologii BIM w terminalach włoskich. Reprezentant Klastra p.Marcin Wozbonowicz przedstawił zrealizowane działania w Intermodelu w zakresie rozpowszechniania  i komunikacji. Uczestnicy spotkania podkreślili zaangażowanie wszystkich partnerów i wysoki poziom zaawansowania prac B+R.

 

 

 

 

Fot. Janne Porkka

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.