Order Sztuki i Literatury dla Adama Koperkiewicza

14 lipca 2019 roku, Konsul Honorowy Francji w Gdyni Alain Mompert wręczył odznaczenia Orderu Sztuki i Literatury oraz Orderu Palm Akademickich. Ceremonia odbyła się podczas przyjęcia wydanego z okazji święta narodowego Francji. Odznaczeni zostali Janusz Gujski, Magdalena Popowska, Adam Koperkiewicz i Alicja Kuchtyk.

fot. Konsulat Francji w Gdyni

Pan Adam Koperkiewicz członek Zespołu Doradców Klastra LTPP, został uhonorowany krzyżem oficerskim Orderu Sztuki i Literatury. Jako dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska do roku 2015, pan Koperkiewicz działał na rzecz pogłębiania wiedzy o długoletniej wspólnej historii Francji i Polski.

Medal wraz z certyfikatem nadania został przyznany przez Minister Kultury i Komunikacji Francji Audrey Azoulay w roku 2017.

Order Sztuki i Literatury to cywilne odznaczenie Republiki Francji ustanowione 2 maja 1957 roku przez Ministra Kultury republiki i zatwierdzone w roku 1963 przez de Charles’a de Gaulle’a. Jest przyznawane za znaczne osiągnięcia w dziedzinie sztuki i literatury lub popularyzacji sztuki i literatury we Francji i na całym świecie, zarówno obywatelom Francji jak i innych państw.

II Forum Wizja Rozwoju

W dniach 24-25 czerwca 2019 w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się II edycja Forum Wizja Rozwoju.W ramach dwudniowego wydarzenia organizatorzy zaplanowali 100 debat upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości z udziałem  pięciuset ekspertów.

Wydarzenie objął honorowym patronatem Premier Mateusz Morawiecki, który wygłosił przemówienie w czasie Forum oraz na odbywających się równolegle obchodach 35-lecia Solidarności Walczącej.

Energetyka, Bezpieczeństwo Kraju – Rozwój Gospodarczy, Technologie Przyszłości, Finanse w Gospodarce, CSR, Badania i Rozwój, Inwestycje, Programy Społeczne, Zdrowie, Ekomobilność, Transport, Prawo w Gospodarce, Forum Partnerów oraz Gospodarka Morska, to tylko niektóre bloki tematyczne.W ramach tego ostatniego odbyły się prelekcje na tematy: okrętownictwa w Polsce, transportu morskiego, strategii dla portów, kierunku rozwoju przemysłu stoczniowego oraz wizji rozwoju portów morskich jako ekologicznych i inteligentnych portów przyszłości.

W panelu „Korzyści płynące ze stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu” wziął udział p. Marek Świeczkowski -Przewodniczący Klastra LTPP, a  w panelu „Obszary i kierunki międzynarodowej współpracy gospodarczej w regionie Morza Bałtyckiego”,  moderowanym przez dr Jakuba Głowacza, uczestniczyli eksperci Klastra LTPP: kpt. Jerzy Uziębło- Wiceprzewodniczący Klastra LTPP, dr inż. Marcin Forkiewicz z Politechniki Gdańskiej, p. Leszek Wolski z Instytutu Elektrotechniki,p. Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, Prezes ZREMB i  kpt. Andrzej Durajski. Ponadto w panelu „Polska zagłębiem projektowym okrętownictwa” uczestniczył p. Tomasz Świątkowski, Wiceprezes StoGda Ship Design&Engineering. Klaster LTPP był też partnerem instytucjonalnym wydarzenia.

We wszystkich wystąpieniach programowych podkreślano konieczność współpracy i poszukiwania wizji wspólnych projektów gospodarczych pomiędzy środowiskami naukowymi i przedsiębiorcami. Podczas dyskusji panelowych oraz debat w ramach bloków tematycznych poruszano tematy ważne dla całego kraju ale też dla naszego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju portów.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.