Pomorski Broker Eksportowy program wsparcia dla MŚP


W dniu 10 lutego 2017 odbyło się spotkanie Klastra LTPP, na którym  p. Bartosz Wojtasiak oraz p. Michał Szaraniec z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  STARTER zaprezentowali program „Pomorski Broker Eksportowy”  dla mikro,  małych i średnich przedsiębiorców nastawionych na rozwój eksportu i zdobywanie nowych rynków.

Głównym celem funduszu jest wsparcie firm i  wzmocnienie marki  oraz  zwiększenie udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie.


 

 

 

W drugiej części spotkania Dyr. ds Rozwoju i  Konsultingu, p. Ireneusz Rogala przedstawił dorobek ASE Sp. z o.o – nowej firmy członkowskiej Klastra LTPP.