STANDARDY ZARZĄDZANIA KLASTRAMI

27 stycznia 2017 w Bydgoszczy odbyły się  warsztaty “Standardy Zarządzania Klastrem” adresowane do przedstawicieli koordynatorów klastrów z całej Polski. Z ramienia Klastra LTPP w warsztatach uczestniczyli p. Zbigniew Deinrych i p. Sławomir Niecko.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z narzędziem  do planowania i zarządzania projektami do wdrożeniem standardów zgodnie z metodą Łańcucha Krytycznego – platformą Lynx Scheduler.

Oprócz teorii standardów zarządzania klastrami, poznania podstaw narzędzi i metod wykorzystywanych do zarządzania procesowego i zarządzania projektami, uczestnicy mogli też opracować praktyczny plan wdrożenia standardów  oraz zasymulować wdrożenie standardu w zespole projektowym.

Warsztaty były też doskonałą okazją do wymiany  doświadczeń.