XX Jubileuszowa Gala Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

W czwartek 16 lutego 2017, z udziałem reprezentantów władz państwowych, samorządowych, organizacji oraz instytucji naukowych, biznesowych,  odbyła się Finałowa Gala Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.

Uroczyste wręczenie nagród zorganizowała Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych  NOT w Gdańsku.

Wśród laureatów znaleźli się członkowie Klastra LTPP-  firma NELTON Sp z o.o w kategorii Średnich Organizacji oraz Politechnika Gdańska zdobywca Złotego Lauru Jakości w kategorii Organizacji Publicznych .

Oprócz nagród nadanych przez Kapitułę XX Pomorskiej Nagrody Jakości, swoje nagrody przyznały pomorskie instytucje:

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego – dla Nelton Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Pomorza – dla Nelton Sp. z o.o

Marszałek Województwa Pomorskiego – dla Politechniki Gdańskiej

Wojewoda Pomorski – dla Politechniki Gdańskiej

Polski Rejestr Statków SA –  dla WNS Pomorze Sp. z o.o

Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT  – dla Biall-net Sp. z o.o

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego – dla Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny;

Galę uświetnił Koncert Amber String Quartet.