Kongres Klastrów Polskich w Gdańsku

W dniach 8-9 listopada 2023 w Gdańsku odbyła się 9 edycja Kongresu Klastrów Polskich pod hasłem „Siła współpracy, czyli Klastry w polityce rozwoju kraju i regionów”. Klaster LTPP był Partnerem merytorycznym wydarzenia.

Kongres otworzył Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Krzysztof Krystowski oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna.

Biorąc pod uwagę lokalizację wydarzenia, szczególny nacisk w debatach położono  na tematykę morską. Tematy, które zostały poruszone podczas Kongresu, to m.in.:

  • Korzyści z zielonej transformacji gospodarki — szanse i koszty,
  • Cyfrowa transformacja gospodarki jako imperatyw konkurencyjności,
  • Polityka rozwoju regionalnego prowadzona przez samorządy,
  • Kluczowa rola regionalnych i krajowych agencji oraz instytucji wsparcia biznesu,
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez klastry w kontekście programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,
  • Współpraca międzynarodowa klastrów, Klastry jako twórcy innowacyjnych modeli biznesowych, które promują inkluzywność i równość płci,
  • Klastry jako most łączący polskie i ukraińskie firmy.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowych Klastrów Kluczowych oraz innych klastrów z całej Polski, a także goście honorowi reprezentujący samorządy i instytucje rządowe z kraju i zagranicy.

Klaster LTPP reprezentowała liczna ekipa Firm Członkowskich, naszych  Sympatyków oraz zaproszonych Gości.

W kongresowych kuluarach zaprezentowaliśmy  roboty i drony przemysłowe w ramach projektu „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno Transportowego „Północ-Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych