Gala Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023

20 października 2023 na zakończenie 8 edycji Forum Inteligentnego Rozwoju odbyła się uroczysta Gala Nagród FIR. Gospodarzem wydarzenia był red. Marcin Prokop.

Klaster LTPP został Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023  w kategorii „Projekt Przyszłości” za realizację projektu „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.”./Projekt CENTRUM 4.0 oraz za pozytywne podejście do upowszechniania wagi dotychczasowych wyników projektu wśród społeczeństwa.

Przyznanie wyróżnienia jest także wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć. Nagrodę w imieniu Klastra LTPP odebrał p. Marek Świeczkowski – Przewodniczący Rady Klastra.

Wśród Laureatów znaleźli się także inni Członkowie Klastra LTPP- Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, którym serdecznie gratulujemy!

Polskimi Nagrodami Inteligentnego Rozwoju, Nagrodami Naukowiec Przyszłości i R&D Impact  uhonorowano ponad 150  przedstawicieli świata biznesu i naukowców.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych