Warsztaty „Planowanie i wdrażanie procesu transformacji cyfrowej Twojej firmy”

Wydarzeniem towarzyszącym 9 edycji Kongresu Klastrów Polskich w Gdańsku były dwudniowe warsztaty dla przedsiębiorców pn „Planowanie i wdrażanie procesu transformacji cyfrowej Twojej firmy”.

Organizatorzy – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaprosili firmy członkowskie dwóch pomorskich Krajowych Klastrów Kluczowych – Klastra LTPP i Interizon do udziału w warsztatach dot. planowania i wdrażania procesu transformacji cyfrowej firmy.

Praktyczne warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów, skierowane były do właścicieli, managerów oraz kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach.

Główne zagadnienia poruszone podczas zajęć to:

  • Jak planować proces transformacji cyfrowej;
  • Czym jest metodyka Advanced Manufacturing (ADMA);
  • Jak powinna wyglądać mapa drogowa procesu transformacji;
  • Jak dobrze zaplanować wdrożenie Lean managementu;
  • W jaki sposób zaplanować transformację w oparciu o cyfrowego bliźniaka.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali  dostęp do materiałów szkoleniowych poprzez platformę e-learningową Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

W trakcie warsztatów Transformacja Cyfrowa dla MŚP odbyła się prezentacja możliwości robotów i dronów przemysłowych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno Transportowego „Północ-Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych