Odznaczenie dla Wiceprzewodniczącego rady Klastra LTPP

Wiceprzewodniczący Rady Klastra LTPP  kpt.ż.w. Jerzy Uziębło został uhonorowany odznaczeniem OPZZ   w uznaniu zasług dla ruchu związkowego.

W bogatym życiorysie p. Jerzego Uziębło – kapitana polskiej żeglugi wielkiej, polityka, posła na sejm IX kadencji, wieloletniego radcy ds. transportu i gospodarki morskiej Ambasady RP w Pradze,  a także członka i prezesa Krajowej Izby Gospodarki Morskiej , znalazła się też karta  działalności związkowej. Był jednym z założycieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych , a także wiceprzewodniczącym latach 1986-1990.Odpowiadał za współpracę międzynarodową i reprezentował Polskę w wielu organizacjach międzynarodowych.

Medal za zasługi – najwyższa, honorowa odznaka III stopnia, został nadany decyzją  Prezydium OPZZ z dnia  11 grudnia 2019 ,za wybitne osiągnięcia i działalność związkową.

Kapitan J. Uziębło został także wcześniej odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadawanym za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi – polskim cywilnym odznaczeniem państwowym nadawanym za zasługi dla Państwa lub obywateli.