Noworoczna Lampka Szampana 2020

Zgodnie z Noworoczną tradycją 9 stycznia 2020 miało miejsce uroczyste  spotkanie pomorskich przedsiębiorców i władz samorządowych na Lampce Szampana. Tym razem w odnowionym budynku Wozowni Artyleryjskiej Centrum Hevelianum w Gdańsku.

Spotkanie z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Pracodawców Pomorza i Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zgromadziło przedstawicieli władz samorządowych Pomorza, świata nauki, kultury, polityki, biznesu, mediów, sportu, a także gości zagranicznych. Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele Klastra LTPP.

Gościem specjalnym był p.Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, który przekazał zgromadzonym życzenia w imieniu swoim i Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Tradycyjne życzenia noworoczne  dobrego rozwoju dla naszego regionu w roku 2020 składali p. Sławomir Halbryt – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, p. Tomasz Limon – Prezes Pracodawców Pomorza oraz p. Zbigniew Stencel – Wiceprezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej.

Oprócz życzeń  i wystąpień gości, na wstępie spotkania wspomnienie o Pawle Adamowiczu – tragicznie zmarłym przed rokiem Prezydencie Miasta Gdańska, wygłosił  p. Sławomir Halbryt – Prezes RIGP.

Na zakończenie przyszedł czas na wzniesienie wspólnego toastu za Nowy Rok oraz rozmowy kuluarowe.

Krótka relacja z wydarzenia i galeria znajduje się na http://pracodawcypomorza.pl/2020/01/10/noworoczna-lampka-szampana-2020/

Odznaczenie dla Wiceprzewodniczącego rady Klastra LTPP

Wiceprzewodniczący Rady Klastra LTPP  kpt.ż.w. Jerzy Uziębło został uhonorowany odznaczeniem OPZZ   w uznaniu zasług dla ruchu związkowego.

W bogatym życiorysie p. Jerzego Uziębło – kapitana polskiej żeglugi wielkiej, polityka, posła na sejm IX kadencji, wieloletniego radcy ds. transportu i gospodarki morskiej Ambasady RP w Pradze,  a także członka i prezesa Krajowej Izby Gospodarki Morskiej , znalazła się też karta  działalności związkowej. Był jednym z założycieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych , a także wiceprzewodniczącym latach 1986-1990.Odpowiadał za współpracę międzynarodową i reprezentował Polskę w wielu organizacjach międzynarodowych.

Medal za zasługi – najwyższa, honorowa odznaka III stopnia, został nadany decyzją  Prezydium OPZZ z dnia  11 grudnia 2019 ,za wybitne osiągnięcia i działalność związkową.

Kapitan J. Uziębło został także wcześniej odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadawanym za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi – polskim cywilnym odznaczeniem państwowym nadawanym za zasługi dla Państwa lub obywateli.