II Polskie Forum Tunelowe we Wrocławiu

Blisko 150 uczestników zgromadziła zakończona 22 stycznia 2020 we Wrocławiu Międzynarodowa Konferencja -II Polskie Forum Tunelowe, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy – członka Klastra LTPP.

fot.PKD

W dwudniowej konferencji wzięli udział przedstawiciele  jednostek administracji drogowej, uczelni technicznych, firm projektowych i wykonawczych, dostawców materiałów i urządzeń. Byli także przedstawiciele dwóch międzynarodowych organizacji: Światowego Stowarzyszenia Drogowe PIARC i Międzynarodowego Stowarzyszenie Tunelowe i Budownictwa Podziemnego ITA-AITES.

Podczas konferencji Wiceprezydent ITA-AITES prof. Arnold Dix przybliżył zebranym zapisy zawarte w wydanej w 2019 roku „Szmaragdowej Książce” przygotowanej wspólnie przez ITA-AITES i organizacje FIDIC. Zawiera ona warunki kontraktowe dla budowli podziemnych.

Na zaproszenie organizatora Stowarzyszenia PKD, w konferencji uczestniczył także p. Jerzy Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP.