III Konferencja Gospodarcza Polska – NRW w Gdańsku

4 października 2019 w Gdańsku odbyła się III Konferencja Gospodarcza Polska-NRW – „Przyszłość z innowacjami: mobilność i logistyka” zorganizowana przez Agencję Inwestycji i Promocji kraju związkowego Nadrenia Północna Westfalia – NRW.INVEST.

Główne tematy konferencji to mobilność i cyfryzacja w logistyce w kontekście wymiany handlowej pomiędzy Polską a Nadrenią Północną- Westfalią. Gościem specjalnym konferencji był Minister Gospodarki Innowacji, Cyfryzacji i Energii landu Nadrenia Północna-Westfalia, prof. dr Andreas Pinkwart. W dyskusji dotyczącej wpływu innowacji na konkurencyjność regionów oraz nowych trendów w logistyce wystąpili eksperci z Polski i Niemiec. W konferencji uczestniczyli m.in. dr Zbigniew Canowiecki – Prezydent Pracodawców Pomorza, p. Cornelia Pieper – Konsul Generalna RFN w Gdańsku oraz przedstawiciele Klastra LTPP.

Partnerami konferencji w ramach kampanii Germany at its best są: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz NRW.IHK. Wydarzenie objął patronatem honorowym Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.