Misja biznesowa Klastra LTPP do Miami,USA

Klaster LTPP we współpracy z Klastrem Centralny Okręg Przemysłowy zorganizował w dniach 5-13 października 2019 Misję biznesową do Miami połączoną z udziałem w targach FITCE -Florida International Trade & Cultural Expo 2019.

Misja odbyła się na zaproszenie władz Broward County oraz organizacji biznesowych Florydy, Enterprise Florida oraz Florida Chamber of Commerce.Oprócz udziału w FITCE, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z lokalnym rynkiem, propozycjami inwestycyjnymi i kooperacyjnymi, wymiany doświadczeń i nawiązania roboczych kontaktów z partnerami amerykańskimi,przedstawicielami samorządów oraz amerykańskich i polonijnych organizacji biznesowych.

W misji, w ramach projektu „UWE – Usługi wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra LTPP” realizowanego przez Klaster LTPP z programu POIR Poddziałanie 2.3.3, uczestniczyli członkowie Klastra LTPP: Unilogistcs Sp  zo.o, Promet Sp z o.o, Klaster COP, Pasja Win, PPH Malpol i C&K Kancelaria Doradztwa.

Podczas misji odbyły się liczne spotkania biznesowe z polskimi firmami działającymi na Florydzie oraz  spotkania B2B uczestników misji z wybranymi firmami, wizyta w Forcie Laurdeldale i Jacksonville. Grupa klastrowa zorganizowała na targach FITCE konferencję nt Trójmorza. Możliwości współpracy z Polską omówił p. Paweł Gębski – Radca Ekonomiczny Ambasady RP w Waszyngtonie, a Inicjatywę Trójmorza zaprezentował ekspert Atlantic Council p. Ian Brzezinski.

Grupa nawiązała ciekawe kontakty handlowe, logistyczne oraz biznesowe, które pomogą w zdobywaniu nowych rynków. Misja zapoczątkowała także działalność Polish-Floridian Business Group, która będzie kontynuowana w kolejnych latach

Projekt realizowany z funduszy unijnych w ramach POIR 2014-2020,Poddziałanie 2.3.3,.Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Fot. C&K, Klaster COP