Intermodel final review w Brukseli

Podsumowanie trzyletniego okresu realizacji międzynarodowego projektu INTERMODEL EU miało miejsce na spotkaniu partnerów konsorcjum z Komisją Europejską w Brukseli w dniach 8-10 października 2019.

Projekt INTEMODEL EU realizowany w partnerstwie międzynarodowym w ramach programu Horyzont 2020 zakończył się 31.08.2019. Liderem projektu była hiszpańska firma IDP – Ingenieria Y Arquitectura Iberia Sl. Pozostali partnerzy to: FGC – Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya,Hiszpania, CIMNE, International Centre for Numerical Methods in Engeneering, Hiszpania, DHL Freight Germany Holding Gmbh, Niemcy, VTT – Technical Research Centre of Finland Ltd , Finlandia,MACOMI System Symulation, Holandia VIAS Y Construcciones, Hiszpania, Bedeschi S.P.A. , Contship Italia S.P.A. , Włochy, The Port Authority of the Eastern Ligurian Sea, Włochy, Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o, Koordynator Klastra LTPP, Polska, Viasys VDC , Basf Construction Chemicals Espana S.L., Hiszpania, Kiruna Wagon Ab ,Szwecja.

Uczestników powitał Eduard Loscos, koordynator projektu INTERMODEL . Z ramienia Komisji Europejskiej wystąpił Sergio Escriba. Spotkanie poświęcone było ostatniemu przeglądowi działań i rezultatów projektu technicznych i finansowych, wyników i osiągnięć. Finalne raporty z poszczególnych działań zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych WP. Prezentację ZNIK dotyczącą rozpowszechniania i komunikacji przedstawił p. Marcin Wozbonowicz. Szczególną uwagę poświecono technologii BIM i jej wykorzystaniu w portach.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele portów w Barcelonie, Rotterdamie. Zaprezentowano też nowe projekty COREALIS, PIXEL, DOCKS THE FUTURE, PORTFORWARD.

fot.CENIT