Walne Zgromadzenie Klastra LTPP

W dniu 21 grudnia 2017 w sali Rady Miasta Gdańska  w Nowym Ratuszu odbyło się Jubileuszowe V Walne Zgromadzenie Klastra LTPP.
Na spotkaniu podjęte zostały Uchwały absolutoryjne podsumowujące rok 2016 oraz Uchwały wytyczające kierunki rozwojowe i długofalową strategię Klastra, w tym kontynuację KKK oraz internacjonalizacji.

Podczas spotkania podpisana została Umowa o współpracy pomiędzy  Klastrem LTPP i Prof. Konstantinem Szebeko Rektorem

Uniwersytetu w Pińsku na Białorusi. Członkowie Klastra otrzymali także  zaproszenie do złożenia wizyty na Forum Biznesu Białoruskiego w marcu 2018.