Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 dla Klastra

Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe w Gdańsku uzyskał nominację do prestiżowego wyróżnienia – Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak –  za Działalność związaną z Internacjonalizacją Produktów KLTPP w kategorii Innowacje w Transporcie.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014-2020. Laureatami zostają podmioty realizujące innowacyjne projekty w skali krajowej europejskiej i globalnej, a także podmioty realizujące nowatorskie inwestycje przekładające się na zrównoważony i inteligentny rozwój kraju, a tym samym podniesienie standardu życia lokalnej społeczności. Projekty mogą być realizowane ze środków europejskich, krajowych lub budżetu własnego. Celem PNIR jest wyróżnienie innowacyjnych i nowatorskich działań oraz ich promocja wśród jak najszerszego grona opinii publicznej, jak zakłada polityka unijna.

Organizatorem nagrody już po raz trzeci jest Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Pełna lista laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 http://irforum.pl/laureaci-polskiej-nagrody-inteligentnego-rozwoju/