Konferencja „Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polska Agencja Kosmiczna oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) zaprosili do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie w dniach 27-28 maja 2024 r.odbyła się konferencja pn.Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”.

Sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów światowej gospodarki. Technologie kosmiczne znajdują dziś coraz szersze zastosowanie, m.in. w nawigacji GPS, w otoczeniu lotniska, portach morskich i w kolejnictwie, wsparcia energetyki offshore i jądrowej, usprawniania transportu międzynarodowego,wsparcia instytucji publicznych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, planowania przestrzennego i zrównoważonej polityki urbanistycznej, prognozowania pogody i  śledzenia zjawisk przyrodniczych, a także zarządzania kryzysowego na wypadek katastrof, potencjalnych aktów terroryzmu oraz skutków i zasięgu klęsk żywiołowych.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania technologii satelitarnych opartych na zobrazowaniach Ziemi, systemie bezpiecznej łączności i nawigacji satelitarnej. W konferencji udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele administracji państwowej, służb operacyjnych także zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe oraz firmy i instytucje polskiego sektora kosmicznego.W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Klastra LTPP.