Spotkanie Ministrów Transportu – Polska liderem porozumienia

25 października ministrowie transportu Europy Środkowej, Wschodniej i Chin spotkali się  w Warszawie na PGE Narodowym  w ramach porozumienia 16+1. Dyskusja toczyła się wokół  szeroko rozumianego transportu oraz intermodalności jako gwarancji dla rozwoju gospodarek światowych.

Podczas spotkania zainaugurowany został Sekretariat ds. Morskich „16+1″, funkcjonujący przy MGMiŻŚ, którego celem jest wsparcie współpracy pomiędzy portami morskimi oraz promowanie działań podejmowanych przez te podmioty.

Spotkanie otworzył Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Premier RP Beata Szydło.
Podczas spotkania obecni byli reprezentanci wszystkich największych portów  –  Ryga, Kłajpeda, Gdańsk, Gdynia, Szczecin,Świnoujście, Bar, Rjeka, Ploce, Zadar, Koper czy Konstanca.Nie zabrakło też przedstawicieli polskiego i zagranicznego biznesu związanego z gospodarką morską i żeglugą śródlądową oraz organizacji dla których ważne są zagadnienia transportu intermodalnego. Wśród uczestników znaleźli się członkowie Klastra LTPP – ekipa filmowa portalu gospodarkamorska.pl , która relacjonowała dla nas pierwszy dzień wydarzenia.

To prestiżowe wydarzenie stało się  niepowtarzalną okazją do promocji polskich rozwiązań w obszarze gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej a także innowacyjności transportu morskiego, kolejowego i lotniczego.