Konferencja „Jak skutecznie pozyskać środki finansowe na rozwój eksportu”

15 listopada 2017 w gdańskim hotelu Central odbyła się konferencja Krajowych Klastrów Kluczowych „Jak skutecznie pozyskać środki finansowe na rozwój eksportu sektora gospodarki morskiej, mobilności elektrycznej i TSL”, zorganizowana przez Klaster LTPP  we współpracy ze Wschodnim Klastrem Budowlanym z Białegostoku.
Konferencja objęta patronatem medialnym przez portal gospodarkamorska.pl dedykowana projektom wspierającym eksport oraz finansującym promocję polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej zgromadziła liczne grono uczestników. Wśród gości znaleźli się  dr Tomasz Szymczak – Prezes Gdańskiej Fundacji

Przedsiębiorczości,p.Tomasz Kozłowski – Prezes Wschodniego Klastra Budowlanego, dr Jerzy Lewandowski Sekretarz Generalny KIGM, p. Karolina Lipińska z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego  Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele Rady Federacji NOT.

Prezentacja osiągnięć Wschodniego Klastra Budowlanego zapoczątkowała dyskusję panelową o roli instytucji otoczenia biznesu w rozwoju lokalnym i globalnym.

W trakcie spotkania zaprezentowano projekt „Intermodal, multimodal, electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz międzynarodowy projekt Klastra LTPP „Intermodel” realizowany w ramach programu H2020.