Spotkanie informacyjne w Klastrze LTPP

W dniu 25 lipca 2017 w siedzibie Klastra LTPP w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbyło się spotkanie informacyjne pn.
„Możliwości pozyskania zamówień i kontraktów od  instytucji międzynarodowych / ONZ, Bank Światowy, KE / dla firm zrzeszonych w Klastrze LTPP”.
Spotkanie z udziałem członków klastra poprowadziła p. Magdalena Łukowska- Sumiła z firmy Results for Sustainable Development, z którą Klaster LTPP podpisał umowę o współpracy.
Firmy zainteresowane przedstawionym tematem zapraszamy do kontaktu na mail: biuroltklaster@gmail.com