Zachodniopomorski Klaster Morski – nie żyje Andrzej Podlasiński

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  naszego przyjaciela Andrzeja Podlasińskiego – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski w Szczecinie.

Klaster LTPP i Zachodniopomorski Klaster Morski współpracowały  od kilku lat podejmując wspólne wysiłki na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, branży transportu i logistyki, wymieniając doświadczenia, tworząc m.in. Koalicję Klastrów Bałtyckich.

Andrzej był częstym gościem w Gdańsku i zawsze był tu mile widziany. A przedstawiciele Klatra LTPP w Szczecinie. Teraz pozostaje nam kontynuować to co wspólnie rozpoczęliśmy. Ale już bez niego.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.