II Forum Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Klastra LTPP

Rozpoczęła się rejestracja uczestników II Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się w Rzeszowie Jasionce 23 i 24 października 2017 r. 

II Forum Inteligentnego Rozwoju to innowacyjna płaszczyzna styku biznesu, samorządu i nauki – trzech kluczowych filarów polskiej perspektywy inteligentnych specjalizacji. Wydarzenie skupia liderów rozwoju i inwestycji, którzy nadają kierunek innowacyjnej, polskiej gospodarce.

Podczas II Forum Inteligentnego Rozwoju odbędzie się blisko 20 konferencji skupiających się wokół motywu przewodniego wydarzenia – „Nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne gwarantem inteligentnego rozwoju”. Cenieni eksperci będą debatować o problemach i wyzwaniach dla polskiego biznesu, samorządu i szkolnictwa wyższego. Podczas wydarzenia odbędą się także targi goPL2020, dedykowane dawcom i biorcom innowacyjnych technologii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Forum Inteligentnego Rozwoju. Rejestracja  i udział w wydarzeniu są bezpłatne. Więcej szczegółów oraz formularz rejestracyjny na stronie organizatora – www.irforum.pl/rejestracja/