Walne Zgromadzenie Członków Klastra LTPP

19 maja 2022 w siedzibie Rzecznika MŚP w Gdańsku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Klastra LTPP.

W roku 2022 Klaster LTPP odchodzi Jubileusz 10-lecia działalności. Porozumienie o powołaniu Konsorcjum Klastra zostało podpisane 16 lipca 2012. Z tej okazji Zgromadzenie Członków Klastra miało bardziej uroczystą formułę, zaproszono gości,partnerów oraz współpracowników. W imieniu gospodarza gości przywitała p. Agnieszka Majewska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika MŚP.

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu ubiegłego roku, działań Klastra w okresie pandemii oraz realizacji projektów proeksportowych w tych trudnych dla promocji eksportu warunkach. Koordynator Klastra – Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2021, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansową Klastra. Po dyskusji Zgromadzenie przyjęło  Uchwałę o aktualizacji Strategii Rozwoju Klastra LTPP oraz  Uchwałę o przystąpieniu do konkursu Ministerstwa Rozwoju i Technologii i odnowieniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego w roku 2022 zgodnie z przyjętą procedurą.

Podczas spotkania była także okazja do prezentacji Członków Klastra: firmy TechOcean Sp.  z o.o w Warszawie, PROTEH GlassDeep Sp. z o.o w  Gdańsku i PHU Tchnomex Sp. z o.o w Gliwicach. Ciekawą prezentację nt cyberbezpieczeństwa przedstawiła firma Sagenso, jeden z gości spotkania.

.

.