Szkolenie dronowe w projekcie CENTRUM 4.0

14 kwietnia 2023 w w centrum szkoleniowym firmy Pragmasoft Sp. z o.o. pod Bydgoszczą odbyło się szkolenie dronowe, którego celem było przygotowanie pracowników koordynatora Klastra LTPP do świadczenia usług demonstracyjnych z profesjonalnego zastosowania drona w Przemyśle 4.0 oraz pozyskania kwalifikacji do wykonywania inspekcji termograficznych zgodnie z normą IEC TS 62446 3:2017.

W ramach szkolenia zostały przedstawione założenia dotyczące podstawowych aspektów fotowoltaiki, termografii oraz wykonywania inspekcji instalacji fotowoltaicznych zgodnie z obowiązującymi normami.

To kolejny etap projektu „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.”./Projekt CENTRUM 4.0/  zakończony uzyskaniem Certyfikatu branżowego.

 

Projekt realizowany przez Koordynatora Klastra LTPP w ramach  POIR 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału Koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.