Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Nadarzynie

W dniach 4-6 kwietnia 2023 w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie odbyły się największe targi branży transportu, spedycji i logistyki w Polsce – czwarta edycja MT TSL 2023.

Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki to wydarzenie skierowane do firm i osób poszukujących nowych pojazdów, technologii i usług związanych z transportem, logistyką i magazynowaniem. Targi dedykowane są   przedsiębiorcom chcącym pokazać swoje najnowsze produkty, zorientować się w innowacjach zachodzących na rynku transportowym i nawiązać relacje B2B.

Klaster LTPP był Patronem Honorowym wydarzenia.

Podczas targów   firma członkowska Klastra LTPP- ZBM ZREMB Chojnice S.A zaprezentowała innowacyjny kontener samowyładowczy w ramach projektu „UWE – Usługi wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra LTPP”, dofinansowanego z środków UE  POIR 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

W czasie targów odbyła się Międzynarodowa konferencja branżowa zorganizowana przez Klaster LTPP  „PRZEMYSŁ 4.0,
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE, PRAKTYCZNE WDROŻENIA, SEKTOROWE PRACE BADAWCZO-
ROZWOJOWE TSL” z udziałem prelegentów z PLL LOT, ZREMB Chojnice S.A , Technomex Sp, z o.o oraz przedstawicieli branży logistyczno-magazynowej.

Na konferencji został  zaprezentowany projekt CENTRUM 4.0„Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra LTPP w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0”. Projekt jest dofinansowany ze środków UE,w  ramach POIR 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych. Była też okazja do prezentacji dronów oraz możliwości ich wykorzystania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zaproszenie Zarządu PTAK WARSAW EXPO wystawcy mogli spotkać się na  Wieczorze Branżowym MT TSL w  klubie Level 27 w Atlas Tower w Warszawie.