Projekt Intermodel EU

Zapraszamy do obserwowania postępów  międzynarodowego projektu INTERMODEL. EU, realizowanego z programu Horyzont 2020 z udziałem Klastra LTPP.

Aktualności na stronie internetowej    http://www.intermodeleu.eu/

volo-ph-merlo-150218-1065-1024x681Projekt dotyczy rozwoju infrastruktury intermodalnej i sieci  kolejowych terminali towarowych . Celem projektu jest poprawa kluczowych wskaźników efektywności oraz ryzyka poprzez usprawnienie procesów decyzyjnych w fazie planowania i projektowania, z wykorzystaniem technologii BIM ((Building Information Modelling).

dsc0315520-20version202Liderem projektu jest IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA,  ZNIK jako koordynator Klastra LTPP jest jednym z 14 partnerów międzynarodowych: