European Cluster Conference Cluster 4.0

Trzydniowa konferencja w Brukseli  w dniach 30.11 – 02.12.2016, zgromadziła 114 organizacji klastrowych z 21 krajów. Przebiegała pod znakiem współpracy międzynarodowej, roboczych spotkań i poszukiwania partnerów do wspólnych projektów H2020. Organizator konferencji  European Cluster Collaboration Platform (ECCP) profesjonalnie przygotował wielopłaszczyznowe wydarzenie.

b5 b8

Klaster LTPP był jedynym przedstawicielem polskich klastrów,reprezentowanym przez Przewodniczącego  Rady  Marka Świeczkowskiego. Podczas 10 zaplanowanych spotkań bilateralnych m. in. z Elena Perez – Canary Cluster for Transports and Logistics (CCTL), Ciprian Morcan  – AgroTransilvania Cluster, Veronica Elena Bocci – District for Rail Technologies,  Marisa Marini – Lombardy Energy Cleantech Cluster,  Emilio Mulet – Cluster of Supply Chain , Ruben Carrandi Cortina – Innovative Knowledge Business Association of Asturias, poruszonych zostało wiele ciekawych tematów. Była też okazja do zaprezentowania naszego projektu H2020 Intermodel EU.

Konferencja stała się prawdziwą platformą łączącą klastry, stwarzając okazję do wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń, ale też początkiem przyszłych projektów. Najciekawsze rozmowy toczyły się przy stolikach i oczywiście w kuluarach.

Więcej informacji na stronie :

http://www.clustercollaboration.eu/news/eu-cluster-matchmaking-event-new-opportunities-european-cross-sectoral