Forum Wizja Rozwoju

W dniach 19-20 czerwca 2023 w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej odbyła się szósta edycja Forum Wizja Rozwoju, pod patronatem i z udziałem Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Forum jest cyklicznym dwudniowym wydarzenie gospodarczym obejmującym szereg debat z udziałem prelegentów reprezentujących biznes oraz administrację rządową  i samorządową, naukowców a także ekspertów i dziennikarzy.

Kluczowe tematy tegorocznej edycji  to oczywiście najważniejsze bieżące wyzwania dla polskiej gospodarki, społeczeństwa, bezpieczeństwa narodowego w kontekście wojny na Ukrainie. Finanse, energetyka, innowacje, rynek pracy czy polityka senioralna to tylko niektóre z tematów poruszonych na panelach dyskusyjnych.

Przedstawiciele Rady Klastra LTPP – p. Marek Świeczkowski i p. Jerzy Uziębło jako Paneliści uczestniczyli w debatach eksperckich  „Znaczenie portów morskich dla gospodarki” oraz „Funkcjonowanie gospodarki morskiej w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej”.

Wydarzeniem towarzyszącym były Targi pracy oraz prezentacje innowacyjnych osiągnięć i pomysłów kół studenckich z zaproszonych uczelni krajowych.

Przyznano również Nagrody Gospodarcze Forum Wizja Rozwoju. Wyróżnienie ma charakter honorowy, a  głównym celem jest promowanie polskich przedsiębiorstw za znaczące osiągnięcia gospodarcze, wpływające na rozwój narodowej gospodarki.Kapituła doceniła firmy, które w wyjątkowy sposób realizowały swoją misję i wizję rozwoju.Laureatami nagród dla firm, przyznanych w 7 kategoriach, zostały:

– Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu;
– Eagle sp. z o.o. w kategorii Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii;
– PESA Bydgoszcz S.A. w kategorii Ekomobilność;
– Interizon – Pomorski Klaster ICT – w kategorii E-gospodarka;
– Checly sp. z o.o. w kategorii Start-up;
– Nanoseen sp. z o.o. w kategorii Innowacyjność;
– Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w kategorii Zarządzanie

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich został wyróżniony Złotą Wstęgą Forum Wizja Rozwoju, przyznaną w kategorii Dialog samorządowy