Członkowie Klastra LTPP na targach poznańskich

Międzynarodowe Targi Poznańskie są od lat miejscem spotkań targowych różnych branż. W październiku br w targach POLAGRA, TAROPAK i POLECO uczestniczyli członkowie Klastra LTPP.

W dniach 4-6 października odbyły się Targi POLAGRA 2021, w których uczestniczyła firma PHUP CLEVRO  . Firma została wyróżniona Nagrodą Konsumentów, Złoty Medal – Wybór Konsumentów, za komorową myjkę obrotową do wózków. W tym roku CLEVRO obchodzi także 20-lecie działalności.

W Międzynarodowych Targach Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK wzięła udział firma KAKADO Sp.z o.o

W dniach 13-15 października odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO 2021 – największe i najważniejsze wydarzenie konferencyjno-wystawiennicze dla branży ochrony klimatu, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju. W wydarzeniu uczestniczyły firmy PHU IMPEX Piotr Bęćkowski,T-Master Sp. S.A  i ARGUS MASZYNY Sp.  z o.o.

Członkowie Klastra LTPP uczestniczyli w targach w ramach projektu „UWE- Usługi wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra LTPP, realizowanego z POIR  Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

fot.Clevro, T-Master