Annual Investment Meeting (AIM) 2022 w Dubaju

W  dniach 28-31 marca 2022 w Dubaju odbyła się kolejna edycja The Annual Investment Meeting (AIM).

AIM to  inicjatywa Ministerstwa Gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich, której celem jest stworzenie ram dla globalnej wymiany kluczowych zasad leżących u podstaw międzynarodowych polityk inwestycyjnych, strategii i praktyk dotyczących zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie  stało się wiodącą globalną platformą inwestycyjną, która dąży do zapoczątkowania pozytywnej transformacji poprzez tworzenie możliwości inwestycyjnych, podtrzymywanie solidarności i rozwijanie relacji gospodarczych między narodami.

W imprezie uczestniczyła firma członkowska Klastra LTPP – Spectre Solutions Sp. z o.o z Warszawy w ramach projektu „ZEA -Wsparcie eksportu dla członków Klastra LTPP”, realizowanego przez Klaster z POIR 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”. AIM było okazją do wielu interesujących spotkań biznesowych z partnerami z regionu Zatoki Perskiej i Afryki.

Spectre Solutions została wyróżniona nagrodą przyznawaną  przez Ministerstwo Gospodarki ZEA i  AIM  w kategorii Inteligentna Inicjatywa Smart Security Award, prezentując własne ale też polskie osiągnięcia techniczne.

fot.AIM, Spectre Solutions