Śniadanie biznesowe Klastra LTPP

9 września 2022  odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Śniadań biznesowych Klastra LTPP  pt „Fundusze ESA dla biznesu poprzez technologie kosmiczne”.

Spotkanie odbyło się w gościnnych progach sali konferencyjnej  Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku.

W imieniu Rzecznika zebranych przywitała Dyrektor Biura oraz Pełnomocnik Terenowy Rzecznika MŚP Pani Agnieszka Majewska, a w imieniu Klastra LTPP Pan Marek Świeczkowski- Przewodniczący Rady Klastra. Gościem specjalnym spotkania była Pani Martyna Gatkowska – Ambasadorka projektów biznesowych Europejskiej Agencji Kosmicznej. W prezentacji „ Nowy poziom innowacji – fundusze na wsparcie biznesu poprzez technologie kosmiczne” przedstawiła ofertę Europejskiej Agencji Kosmicznej  dotyczącą finansowania budowy produktów i rozwiązań wykorzystujących technologie kosmiczne w takich sektorach jak: medycyna, energetyka, logistyka, transport, rolnictwo, badanie środowiska , przemysł 4.0.

Prezentacje firmowe przedstawili także Pan Tomasz Siwy – Dyrektor PRODRON GROUP, oraz on-line firma PELIXAR S.A. Na zakończenie Pan Łukasz Idziak – Prezes Zarządu „POLEXPOL PSA przedstawił założenia „Porozumienia o współpracy sektorowej między Członkami Klastra LTPP”, które inicjuje m.inn. nowe projekty B+R oparte o fundusze ESA. Porozumienie jest otwarte dla wszystkich Członków Klastra zainteresowanych tematyką kosmiczną i satelitarną.

Wspólne „Śniadanie” i owocny roboczy networking w pobliskiej restauracji zakończyły  spotkanie.

Fot. /zdjęcie wyróżniające/ ESA-Tarantula Nebula–NIRCam