Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania PPK w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r.  i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa wskazuje  dobrowolność gromadzenia oszczędności w ramach programu. Każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie, przy czym będzie mogła zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu.

Wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane przez pracodawcę i uczestnika(pracownika) PPK z własnych środków:

  •  Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe . Pracodawca będzie mógł zadeklarować dodatkową dobrowolną wpłatę  w wysokości do 2,5%;
  •  Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika wyniesie co do zasady 2% wynagrodzenia. Uczestnik będzie mógł zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Wsparcie dla uczestników PPK ze strony państwa:

  •  jednorazowa wpłata : 250 zł dla każdego uczestnika PPK;
  •  coroczne dopłaty roczne: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.

Podmioty zatrudniające będą zobowiązane do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi.Więcej informacji na https://www.mojeppk.pl/

Szkolenia i pomoc w zakresie PPK deklaruje wiele firm, także członek Klastra LTPP – Benefit Consulting Sp. z o.o. Poniżej prezentacja szkoleniowa. Najbliższe szkolenia planowane są na 15.02 i 19.02 br, godz. 9.00 w aplikacji  Microsoft Teams.Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Zapraszamy do kontaktu: Marzena Bobrowska – Pełnomocnik Zarządu; tel 602217128;e-mail: marzena.boborowska@bca.com.pl

PPK – prezentacja szkoleniowa