Certyfikat Krajowego Klastra Kluczowego dla Klastra LTPP

Klaster LTPP otrzymał ponownie status Krajowego Klastra Kluczowego na kolejne lata.W dniu 10 września 2019 w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów KKK.

W imieniu Klastra LTPP certyfikat z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii p.Marcina Ociepy odebrali Przewodniczący Klastra – p.Marek Świeczkowski i Wiceprzewodniczący Klastra – p.Jerzy Uziębło.

Status Krajowego Klastra Kluczowego otrzymało 11 klastrów z całej Polski. Obecnie w całym kraju działa łącznie 15 Klastrów Kluczowych. Wydarzenie miało miejsce podczas Międzynarodowego Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej w Warszawie.

„Polityka klastrowa jest jedną z odpowiedzi na obecne wyzwania. Proces ten jest jednak bardzo żmudny i trudny. Klastrom dedykujemy specjalne środki dla wsparcia firm, które są zaangażowane w działalność tych klastrów” – powiedziała Minister Przedsiębiorczości i Technologii p. Jadwiga Emilewicz podczas przemówienia otwierającego Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej.

Konferencji towarzyszył V Kongres Klastrów Polskich. Oba wydarzenia zgromadziły ponad 1000 uczestników z całej Europy i USA.Podczas szczytu podpisano sojusz europejskich krajowych organizacji klastrowych – European Cluster Allianse (ECA). Wśród sygnatariuszy porozumienia ECA są organizacje z Bułgarii (Bulgarian Cluster Association), Francji (ALPHA RLH Cluster), Węgier (IKOSZ Hungarian National Alliance of Innovative Cluster), Łotwy (Latvia Food Competence Center), Litwy (Lithuanian Food Exporters Association), Polski (Związek Pracodawców Klastry Polskie), Rumunii (CLUSTERO), i Hiszpanii (Federacion Nacional de Agrupaciones Empresariales).